کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

مسمومیت دانش آموزان در مدارس نقده

برپایه گزارش دریافتی، روز دوشنبه چهاردهم فروردین ماه، ۵ دانش آموز دختر در یکی از مدارس شهرستان نقده در پی مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، درحالی که اواخر سال گذشته، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم از بازداشت تمام عوامل مربوط به مسمومیت دانش آموزان خبر داده بود، روز دوشنبه  پنج دانش آموز دختر مدرسه “۲۲ بهمن محمدیار” نقده به‌ علت مسمومیت به بیمارستان خمینی این شهرستان منتقل شده اند.  سریال مسمومیت دانش آموزان مدارس کشور از ماه های اخیر آغاز شده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسمومیت دانش آموزان در مدارس را “عمدی” عنوان کرد و معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در این خصوص گفت: “این اقدامات توسط برخی از افراد با هدف تعطیلی تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه صورت گرفته است.”