کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

مسدود کردن بزرگراه‌ها توسط حامیان فلسطین در شهرهای آمریکا

گروهی از حامیان فلسطینیان روز دوشنبه 27 فروردین ماه، با تجمعات خود ترافیک را در ایالت‌های کلیدی آمریکا مختل کردند.

تجمع کنندگان،  بزرگراه ورودی به فرودگاه بین‌المللی شیکاگو را مسدود کردند و مسافران مجبور شدند برای رسیدن به پرواز خود با پای پیاده به سمت فرودگاه بروند. همچنین آنها روی پل مشهور گلدن‌گیت در سن‌فرانسیسکو خود را به بشکه‌هایی زنجیر کردند که با سیمان پر شده بود. به گفته یکی از سازماندهندگان مسدودسازی بزرگراه‌ها، این اقدام بخشی از «مسدودسازی اقتصادی برای آزادی فلسطینیان» است.