کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مسدود شدن 11 صفحه اینستاگرامی

مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی روز جمعه 11 اسفندماه از مسدودسازی ۱۱ صفحه اینستاگرامی خبر داد.

مرکز سایبری سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی خراسان رضوی از شناسایی و مسدودسازی ۱۱ صفحه اینستاگرامی به دلیل آنچه “تشویش اذهان عمومی،تبلیغ علیه نظام و تحریم انتخابات” عنوان کرده است،خبر داد.به گفته این نهاد دولتی،با گرداننده این صفحات مجازی نیز،برخورد قضایی صورت گرفته است.گفتنی است که تا لحظه تنظیم این خبر،از تعداد و هویت گردانندگان این صفحات اطلاعی در دسترس نیست.