کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

مرگ یک سیاهپوست در آمریکا در پی اصابت ده‌ها گلوله پلیس

پلیس شهر آکرون واقع در ایالت اوهایو در آمریکا یکشنبه 12 تیرماه، چندین ویدیو مربوط به کشتن یک جوان سیاهپوست توسط نیروهای خودشان منتشر کرده که تاریخ ضبط آن‌ به روز ششم تیرماه، تاریخ انجام عملیات مربوطه برمی‌گردد.

مأموران پلیس در تاریخ مزبور دست به تعقیب یک جوان سیاهپوست ۲۵ ساله به نام جیلند والکر زده و در لحظه‌ای که او خودروی خود را ترک می‌کند تا با پای پیاده از چنگ پلیس بگریزد، مأموران ده‌ها بار به سمت او تیراندازی می‌کنند. طبق اعلام پلیس بر بدن این جوان ۶۰ اثر گلوله به چشم می‌خورد. گفتنی است، شهر آکرون در روز انتشار این ویدیوها شاهد اعتراضات گسترده بود.