کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ یک زندانی محبوس در زندان گچساران

مرگ یک زندانی محبوس در زندان گچساران2

مرگ یک زندانی محبوس در زندان گچساران2

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 30 تیرماه، یک زندانی محبوس در زندان گچساران، به دلیل سهل انگاری بهداری و مسئولان زندان و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست داد.

برپایه این گزارش، این زندانی به نام ” مهرداد باریده ” با اتهامات مربوط به جرائم مالی و محبوس در زندان گچساران در بازداشت به سرمی برد. گفته می شود مرگ این زندانی به دلیل ایست قلبی در پی عدم رسیدگی پزشکی به موقع به نارسایی قلبی وی اتفاق افتاده است. موارد مرگ زندانیان به دلایل مشابه، پیش از این نیز بارها اتفاق افتاده است، اما مسئولین بازرسی سازمان زندان‌ها در این رابطه هیچ اقدامی نکرده‌اند.