کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ یکی از کارگران سیمبان در کرمانشاه

 

روز یکشنبه 22 خردادماه، یکی از کارگران سیمبان شرکت توزیع برق کرمانشاه به نام کیانوش پیری دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.

بنابر گزارش، این کارگر سیمبان در حین انجام عملیات و رفع مشکل برق‌رسانی بوده که دچار برق گرفتگیشده است. یکی از علل اصلی مرگ کارگران سیمباندر ایران مجهز نبودن به تجهیزات ایمنی کافیو افزایش خطای انسانیدر اثر خستگی زیاداین کارگران عنوان کرده‌اند، که افزایش تعداد شیفت‌های کاریاز جانب کارفرما و ماموریت‌های خارج از زمان‌بندی علت خستگی کارگران می‌باشد.شایان ذکر است، شرکت‌های پیمانکاری با کم کردن پرسنل مورد نیاز، فشار بیشتری بر روی کارگران وارد کرده و با توجه به افزایش قطعی برق در شبکه سراسری، تعداد کارگران سیمبان با میزان ماموریت همخوانی ندارد

پست های مرتبط این دسته

تجمع دانشجویان در شهر های مختلف

-

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

تجمع  اعتراضی پرستاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-

زخمی شدن 8کارگر در یزد

-

فراخوان برای پیوستن به اعتراض و اعتصاب روزهای آینده

-

درخواست لغو احکام انضباطی دانشجویان معترض دانشگاه گیلان

-