کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ ٣٨٠ نفر در 9 روز اول تعطیلات نوروز

تعطیلات نوروزی در ایران در حالی سپری می‌شود کە به گفته سرپرست پلیس راه راهنمایی و رانندگی ایران، در ۹ روز گذشته ٣٨٠ نفر قربانی سوانح رانندگی شدەاند، او این آمار را “خطرناک” توصیف کردە است.

این مسئول راهنمایی و رانندگی رژیم در سخنانش بیان کرد “سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف و عدم توجه به جلو” بیشترین علل بروز تصادفات جادەای در این ایام بودەاند، اما بسیاری از کارشناسان این مساله و ناظران داخلی یکی از دلایل عمده تصادفات جاده ای در ایران عدم ایمنی و نداشتن استانداردهای لازم برای جاده های کشور می دانند که هر ساله جان بسیاری از هموطنان را می گیرد.