کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ ٣٨٠ نفر در 9 روز اول تعطیلات نوروز

تعطیلات نوروزی در ایران در حالی سپری می‌شود کە به گفته سرپرست پلیس راه راهنمایی و رانندگی ایران، در ۹ روز گذشته ٣٨٠ نفر قربانی سوانح رانندگی شدەاند، او این آمار را “خطرناک” توصیف کردە است.

این مسئول راهنمایی و رانندگی رژیم در سخنانش بیان کرد “سرعت و سبقت غیرمجاز، انحراف و عدم توجه به جلو” بیشترین علل بروز تصادفات جادەای در این ایام بودەاند، اما بسیاری از کارشناسان این مساله و ناظران داخلی یکی از دلایل عمده تصادفات جاده ای در ایران عدم ایمنی و نداشتن استانداردهای لازم برای جاده های کشور می دانند که هر ساله جان بسیاری از هموطنان را می گیرد.

پست های مرتبط این دسته

شروع اعتصاب عمومی در شهر های مختلف ایران

-

اعتصاب کارگران پیمانی شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی

-

ادامه اعتراض کارگران شرکتی ابنیه فنی

-

اعتراض کارگران بیکار شده‌ معدن کرومیت آسمینون

-

تجمع پرستاران در تهران و تبریز

-

گردهمایی کشاورزان اصفهانی

-