کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ و مصدوم شدن ۸ کارگر شرکت مقواسازی پانولی

روز پنجشنبه ۵ خردادماه، ۳ کارگـر شاغل در شرکت مقواسازی پانولی بر اثر گاز گرفتگی ناشی از جمع شدن گاز متان در فاضلاب کارخانه جان باخته و همچنین 5 کارگر دیگر که شامل یک زن کارگر بود مصدوم شدند.

این کارگران در حال کار در کارخانه بودند که بر اثر جمع شدن گاز متان در فاضلاب و گازگرفتگی دچار حادثه شدند. مصدومان حادثه به بیمارستان شهرضای اصفهان منتقل شدند. به گفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان هشیاری مصدومان حادثه خوب و تحت درمان هستند. نبود الزامات ایمنی و تجهیزات حفاظتی در شرکت مقواسازی پانولی عامل اصلی این حادثه دردناک عنوان شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah