کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ و مصدومیت 210 کارگر در آذربایجان غربی طی دو ماه گذشته

مرگ و مصدومیت 210 کارگر در آذربایجان غربی طی دو ماه گذشته1

گزارشات منتشرشده در روز چهارشنبه 6 تیرماه حاکی از آن است که طی دو ماه گذشته جمعاً 210 کارگر در استان آذربایجان غربی در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادە و مصدوم شدەاند.

در همین خصوص مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی از مرگ هفت کارگر طی دو ماه گذشته در پی حوادث ناشی از کار در این استان خبر داد و به گفته وی تعداد 203 نفر نیز طی این مدت به دلیل حوادث ناشی از کار به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.وی با اشاره به اینکه فوتی‌ های ناشی از حوادث کار در استان بیش از دو برابر افزایش یافته است،گفت:طی دو ماه گذشته هفت مورد مرگ گارگران ثبت شده است که بیشترین حوادث کارگری منجر به فوت،سقوط از بلندی بوده است.شایان ذکر است که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.