کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ و مصدومیت دو کارگر در شهرهای مختلف

در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار،روز دوشنبه 9 بهمن ماه،دو کارگر در دزفول و مهاباد حین کار دچار حادثه شدند.

یک کارگر مرغداری 40 ساله واقع در یکی از روستاهای شهرستان مهاباد به علت برق گرفتگی جان خود را از دست داد.همچنین یک کارگر ساختمانی در دزفول که با تعدادی از همکاران خود در عمق ۵ متری گودال یک ساختمان در حال ساخت مشغول کار بود،با فرو ریختن بخشی از پی (فونداسیون) ساختمان دچار حادثه شد.این کارگر 41 ساله از ناحیه دو پا دچار شکستگی شد و پس از آزادسازی از زیر آوار برای انجام اقدامات اولیه به نزدیک‌ ترین مرکز درمانی اعزام شد.