کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ و مصدومیت بیش از ۴۰۰ کارگر در مازندران و زنجان

روز چهارشنبه 27 شهریور ماه، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، از مرگ ۴۵ کارگر و مصدومیت ۳۸۲ کارگر براثر حوادث ناشی از کار در سال جاری در این استان، خبر داده است.

وی گفته است، آمار مرگ و میر در محیط کار  در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲ و ۴ درصد افزایش داشته است. بنا بر خبری دیگر، مدیرکل پزشکی قانونی استان زنجان گفته است، از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه ۱۴ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در این استان جان باختهاند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹ نفر بود، حدود ۵۶ درصد افزایش داشته است.