کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ سه کارگر در محل کار

بنا به گزارش منتشره، روز دوشنبه 8 مهرماه، به دلیل نبود امکانات ایمنی لازم در محل کار، ۳ کارگر در سه حادثه جداگانه در شهرهای یزد، لارستان و زرندیه جانباختند.

بر اساس این گزارش، در حادثه نخست، یک کارگر در یکی از واحدهای قالیشویی شهر یزد به درون مخزن دستگاه قالی شویی، سقوط کرد و جانباخت. در حادثه دوم نیز، یک کارگری ۶۰ ساله به دلیل سقوط از ارتفاع درب ساختمانی در شهرستان زرندیه در دم جانباخت. در حادثه سوم نیز، جوانی ۱۴ ساله بر اثر برق گرفتگی در یکی از روستاهای شهرستان لارستان دچار سوختگی شد و جانباخت.