کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

مرگ سالانه 3 ملیون کارگر و زخمی شدن 398 ملیون کارگر دیگر در جهان

به گزارش سازمان جهانی کار: سالانه نزدیک به ۳ میلیون نفر در اثر حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند.  همچنین، حدود ۳۹۸ میلیون کارگر در سراسر جهان صدمات ناشی از نبود ایمنی در محیط کار را متحمل شده‌اند. 

بر اساس تخمین‌های جدید سازمان جهانی کار، سالانه نزدیک به سه میلیون کارگر به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ تا به امروز یعنی طی هشت سال، بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. این تلفات بر چالش‌های پایدار در حفاظت از سلامت و ایمنی کارگران در سطح جهانی تاکید دارد.  بیشتر این مرگ و میرهای ناشی از کار، که مجموعاً ۲.۶ میلیون مرگ را شامل می‌شود، ناشی از بیماری‌های ناشی از کار است. بر اساس این تجزیه و تحلیل، حوادث ناشی از کار باعث مرگ ۳۳۰ هزار نفر دیگر می‌شود. بیماری‌های گردش خون، نئوپلاسم‌های بدخیم و بیماری‌های تنفسی در میان سه علت اصلی مرگ و میر ناشی از کار قرار دارند. این سه دسته با هم بیش از سه چهارم کل مرگ و میر ناشی از کار را شامل می‌شوند.