کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

مرگ تالاب آبکنار بندر انزلی در پی سیاست های رژیم

ویدئوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، حاکی از وقوع فاجعه زیست محیطی در تالاب آبکنار بندر انزلی و تلفات گسترده ماهیان و آبزیان و همچنین به خطر افتادن معیشت خانواده‌های ساکن منطقه است.

در پی سیاستهای ضد محیطی جمهوری اسلامی، ورود سموم کشاورزی، فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و بیمارستانی، پسماند‌ها و نخاله‌ها به داخل تالاب سبب مرگ این عرصه شده است‌. از سویی دیگر، تصرف اراضی و ساخت و ساز در حریم تالاب، ورود رسوبات از رودخانه‌ها، رشد گیاهان مهاجم و انتقال آلودگی از دریا، حیات تالاب آبکنار بند انزلی را به نابودی کشانده است. همچنین بر اساس گزارش دیگر از شهروندان، رودخانه دینورآب در دشت دینور و چمچمال در استان کرمانشاه در پی همین سیاست‌های رژیم، خشکانده شده است.