کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

مراسم استقبال از ٢٦ بهمن روز كومله در بوكان

روز سه شنبه ٢٤ بهمن ماه ١٤٠٢، جمعی از دوستان كومله و حزب كمونیست ایران طی مراسمی به استقبال  ٢٦ بهمن، روز كومله در اطراف شهر بوکان رفتند و یاد و خاطره تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیزم همچنین جانباختگان انقلاب زن، زندگی، آزادی را گرامی داشتند.

این مراسم ابتدا با سرود انترناسیونال، سرود جهانی همبستگی  کارگران و یک دقیقه سکوت به احترام تمامی جانباختگان راه آزادی و برابری شروع شد. در ادامه مراسم یکی از فعالین در مورد تاریخچه کومله و اهمیت جنبش سوسالیستی کردستان، همچنین اوضاع جهان، منطقه، ایران  و کردستان برای دیگر رفقای حاضر در این مراسم گفتگو کرد و در انتها مراسم در میان شادی و نشاط رفقا پایان  گرفت.