کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

مذاکره دانمارک با رواندا برای اعزام پناهجویان به این کشور

گزارشها حاکی از آنست، یک هفته بعد از اعلام مذاکرات بریتانیا با رواندا برای اعزام پناهجویان به این کشور آفریقایی، دانمارک نیز دست به اقدام مشابهی زده است.

ماتیاس تیسفای وزیر مهاجرت دانمارک روز چهارشنبه ۳۱ فروردین اعلام کرد مذاکرات برای ایجاد مکانیسمی به منظور اعزام پناهجویانی است که توسط شبکه‌های قاچاق انسان به منطقه مدیترانه منتقل می‌شوند. در صورت توافق با رواندا برای اعرام پناهجویان، دانمارک اولین کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که سیستم یکپارچه پناهجویان و مهاجران این اتحادیه را دور می‌زند. در واکنش به این طرح، آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد که پیشنهاد دولت بریتانیا و دانمارک به روآندا، «غیرقابل قبول» و «ناقض قوانین بین‌المللی» است.