کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکوم کردن سرکوب های رژیم توسط ۶۰۰ پزشک متخصص

روز سه شنبه 17 آبان ماه، بیش از ۶۲۰ پزشک متخصص و رشته های وابسته به طب کودکان با امضاء بیانیه ای خواستار توقف خشونت های حکومت ایران با کودکان شده اند و درباره عواقب «رفتار ناصحیح» جمهوری اسلامی «با جامعه نوجوان و خردسال کشور» هشدار دادند.

بنا به گزارشات منتشر شده، امضا کنندگان بیانیه خواستار «توقف برخورد خشونت آمیز با کودکان و نوجوانان اعم از برخوردهای فیزیکی، توهین و تهدید کلامی و استرس‌های روانی و اجبار دانش آموزان به شرکت در برنامه های خاص که مصداق سوء رفتار با کودکان و نوجوانان است» شده و تقاضای «توقف فوری این رفتارها و حمایت و حفاظت بیشتر از این نسل آسیب پذیر در ابعاد جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی در بحران‌ها» را مطرح کرده‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-