کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکوم کردن امنیتی سازی دانشگاه از سوی دانشجویان

روز دوشنبه 27 تیر ماه، شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیانیه ای در محکومیت امنیتی‌سازی دانشگاه منتشر کرد و خوهان آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان برای دانشگاه و جامعه شدند.

در این بیانیه آمده است، سلب آزادیِ اعتراض از دانشجو، به محاق بردن حق قانونی آنهاست. در تمامی این سال‌ها ما شاهد مقاومت و مبارزه دانشجویان بر علیه نظم مسلط موجود و بر علیه امنیتی‌سازی دانشگاه و طیف‌ گستردهٔ برخوردهای امنیتی بوده‌ایم و زین پس نیز از پای نخواهیم نشست و این مبارزه به حق را ادامه خواهیم داد. ما راه همکلاسی‌های دربندمان هستی امیری، ملیحه جعفری، روناک رضایی، مریم کریم‌بیگی و ابوالفضل نژاد فتح را ادامه خواهیم داد و این شعله فروزان جنبش دانشجویی را یکی پس از دیگری به دست گرفته و به پیش خواهیم برد. ما دانشجویان امنیتی‌سازی دانشگاه را به هر شکل ممکن آن محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی بی قید و شرط فعالین دانشجویی هستیم.

پست های مرتبط این دسته

تجمع کارگران کارخانه کیان تایر

-

اعتصاب کارگران کارخانه فولاد آریا

-

تجمع کارگران شهرداری‌های خوزستان

-

تجمع دانشجویان دانشگاه بهشتی

-

تجمع مرغداران در سالن وزارت جهاد کشاورزی

-

جان باختن پنج سوختبر بلوچ در ایرانشهر

-