کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکوم شدن گلرخ ایرایی به ۷ سال زندان

photo 2023 04 14 11 03 41

گلرخ ایرایی از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری که از ۲۰۰ روز پیش در زندان بسر می‌برد،روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه،با حکم قاضی و رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیزی محکوم شد.

گلرخ ابراهیمی ایرایی،فعال مدنی و فعال حقوق بشر به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ۷ سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت حضور در تهران محکوم شد.این درحالی  است که در قانون مجازات جمهوری اسلامی،حداکثر میزان مجازات تعیین شده برای اتهام اجتماع و تبانی ۵ سال حبس تعیین شده اما قاضی افشاری گلرخ را بابت این اتهام به ۶ سال حبس محکوم کرده و عنوان کرده که به دلیل تکرار جرم در پرونده‌های پیشین این میزان حبس را صادر کرده است.