کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت 5 معلم پس از نقض حکم حبس در دیوان عالی

در پی نقض حکم  فعالین صنفی معلمان استان فارس در دیوان عالی کشور، هر کدام از آنها توسط دادگاه رژیم به دو سال حبس محکوم شدند.

هویت این فعالان صنفی، “اصغر امیرزادگان، غلامرضا غلامی کندازی، افشین رزمجویی، ایرج رهنما و محمدعلی زحمتکش هستند که به حبس محکوم شدند. گفتنی است، پیشتر شعبه ۳۷ دادگاه رژیم، غلامرضا غلامی کندازی را به یازده سال حبس امیرزادگان، رزمجویی، رهنما و زحمتکش را هر یک به تحمل پنج سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم کرده بود.