کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت یک فعال صنفی فرهنگیان اصفهان به زندان

“ایرج توبه ایهای نجف آبادی” معلم بازنشسته و از فعالین صنفی فرهنگیان اصفهان و نجف آباد با حکم شعبه 102 دادگاه انقلاب نجف آباد به پنج سال زندان و جریمه مالی محکوم شد.

به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، “ایرج توبه ایهای نجف آبادی” به اتهام “توهین به خامنه ایی” به 2 سال زندان، به اتهام “تبلیغ علیه نظام ” به یک سال زندان، به اتهام  “حضور در تجمعات غیر قانونی بالخصوص شرکت در تجمعات فرهنگیان و تحریک فرهنگیان” به ۱ سال زندان تعزیری، به اتهام   “نشر اکاذیب از طریق سامانه های مخابراتی و اهانت و توهین به مقامات” به ۲ سال زندان تعزیری و 15 میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به دهستان دهسلم شهر نهبدان در استان خراسان جنوبی به مدت ۲ سال محکوم شده است.