کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت کیوان رحیمیان شهروند بهایی به حبس

کیوان رحیمیان، شهروند بهایی و مدرس دانشگاه بهاییان که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، توسط دستگاه قضایی رژیم ایران در مجموع به ٩ سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد.

نامبرده به اتهام “فعالیت آموزشی ضداسلام” به ۵ سال حبس و در خصوص اتهام “اجتماع و تبانی ضد امنیت کشور” به تحمل ٤ سال حبس محکوم شد. همچنین وی بر طبق حکم صادره، به شش سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت پنچاه میلیون تومان جریمه نقدی، نیز محکوم شده است.