کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت کیمیا فتحی زاده به حبس

کیمیا (زهرا) فتحی زاده، روزنامه نگار ساکن تهران، روز چهارشنبه 9 اسفندماه، توسط دادگاه رژیم در سیرجان به حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شد.

بر اساس حکمی که توسط دادگاه رژیم صادر شده است “کیمیا فتحی زاده” بابت اتهامات “نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه ای و مخابراتی به قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی”، به تحمل شش ماه حبس تعزیری، پرداخت ده میلیون تومان جزای نقدی و دو سال منع از حرفه روزنامه نگاری محکوم شده است.