کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت پانزده شهروند بهائی به حبس طویل المدت

پانزده شهروند بهائی ساکن بهارستان اصفهان روز پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه، توسط دادگاه رژیم در این شهر مجموعا به ۷۵ سال حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.

بر اساس این حکم هر کدام از این شهروندان به ۵ سال حبس، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده اند. هویت این شهروندان، مژگان پورشفیع اردستانی، نسرین خادمی قهقرخی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی،احراز شده است.