کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت وفا احمدپور به حبس

وفا احمدپور، معروف به وفادار ، خواننده رپ اعتراضی روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه،توسط دادگاه رژیم در تهران به یک سال حبس محکوم شد.

این خواننده رپ اعتراضی با انتشار مطلبی اعلام کرد که وی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شده و پرونده او به شعبه اجرای احکام ارسال شده است. گفتنی است، وفا احمدپور که به مدت ۱۷ سال است در حوزه هنر فعالیت دارد پس از جنبش زن زندگی آزادی توسط نهادهای امنیتی رژیم به اتهامات واهی تحت تعقیب بوده است.