کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت هشت سال زندان یک شهروند بهایی

“سیروس ذبیحی مقدم”، شهروند بهایی از سوی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان خراسان رضوی به هشت سال حبس محکوم شد.

این شهروند بهایی بابت اتهام  های بی اساسی چون “عضویت در جمعیت های اپوزیسیون کشور” به هفت سال حبس و از بابت “تبلیغ علیه رژیم” به یک سال زندان، مجموعا هشت سال حبس محکوم شده است. گفتنی است، از وی خواسته شده است که تا ظرف ده روز آینده به شعبه اجرای احکام  مشهد مراجعه نماید.