کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت میلان (فاطمه) خواجه‌ای دانشجوی تعلیقی دانشگاه زاهدان

دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان با تایید حکم میلان (فاطمه) خواجه‌ای، دانشجوی تعلیقی دانشگاه زاهدان، او را به ۵ ماه حبس محکوم کرده است.

بنا بر حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر رژیم، میلان (فاطمه) خواجه‌ای به دلیل آنچه که «توزیع انواع تراکت تبلیغاتی علیه نظام و شعارنویسی روی دیوار و محیط دانشگاه و مدیریت یک کانال تلگرامی» خوانده شده به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۵ ماه زندان محکوم شده است. لازم به ذکر است، پیش از این شعبه دوم دادگاه رژیم در زاهدان، این دانشجوی تعلیقی را به همین اتهام به یک سال زندان محکوم کرده بود.