کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت مهرزاد موسوی به یازده سال حبس

محکومیت مهرزاد موسوی به یازده سال حبس

“مهرزاد موسوی”، نویسنده و پژوهشگر اهل شیراز که پنج ماه گذشته را در بازداشت سپری کرده، طی چند روز گذشته توسط دستگاه قضایی رژیم به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است.

طبق گزارشات، مهرزاد موسوی، روز چهارشنبه دهم آبان ماه ١٤٠٢، توسط ماموران  اطلاعاتی رژیم در منزل خود واقع در شیراز بازداشت شد.نامبرده، دی ماه سال پیش، توسط دادگاه رژیم به اتهامات “عضویت در جریانات اپوزیسیون مخالف حکومت” و “اجتماع و تبانی”، هریک به پنج سال و در خصوص اتهام “تبلیغ علیه حکومت” به یک سال و در مجموع، به ١١ سال حبس تعزیری محکوم شد. همچنین، این نویسنده به عنوان مجازت تکمیلی به منع خروج از کشور، ابطال گذرنامه، منع فعالیت در فضای مجازی و تبعید به بردسیر کرمان، هریک به مدت دو سال محکوم شده است. مهرزاد موسوی در حال حاضر در زندان عادل‌آباد شیراز پنجمین ماه حبس خود را سپری می‌کند و به دلیل بیماری و وضعیت تغذیه، در شرایط جسمی نامساعدی به سر می‌برد.