کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت مهدی فتحی فعال صنفی معلمان به 8 سال زندان

مهدی فتحی فعال صنفی معلمان در استان فارس از سوی دادگاه رژیم، به ۸ سال زندان و ابطال گذرنامه و ممنوعیت از خروج کشور محکوم شد.

بنابر گزارشها، روز پنجشنبه 1 اردیبهشت، همزمان با تجمع سراسری معلمان، دادگاه تجدید نظر رژیم مهدی فتحی را به زندان و مجازات تکمیلی محکوم نمود. در این احکام این معلم به پنج سال با اتهام «قصد بر هم زدن امنیت کشور » و یک سال به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و دو سال به اتهام « توهین به بنیان‌گذار نظام و رهبر نظام» محکوم شد و ضمن ابطال گذرنامه حکم ممنوعیت خروج از کشور برای وی صادر گردید.