کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت مریم بایرامیان به حبس

محکومیت مریم بایرامیان به حبس

مریم بایرامیان، شهروند اهل تبریز، که توسط دادگاه رژیم در تبریز به دوسال زندان محکوم شده بود همچنان در بیخبری به سر میبرد.

مریم بایرامیان ۴۵ ساله، در خرداد ۱۴۰۲ در سفر رییسی  به تبریز بدلیل اعتراض در سخنرانی وی دستگیر و به اتهام توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت ملی توسط دادگاه رژیم به  ۲ سال حبس محکوم شد و چندین ماه است در بیخبری کامل در ‎زندان تبریز محبوس است.