کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت متین حسنی به حبس

محکومیت متین حسنی به حبس2

متین حسنی، از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات آبان ۹۸، روز سه شنبه 5 تیرماه، توسط دادگاه رژیم در بوکان به ۳۱ ماه زندان محکوم شد.

دادگاه رژیم نامبرده را به اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار علیه یکدیگر» مجرم شناخته است. لازم به ذکر است، متین حسنی در ۱۹ سالگی و در اعتراضات آبان۹۸ با شلیک ماموران حکومتی در بوکان، یک چشم خود را از دست داد.