کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

محکومیت فعال کارگری کامران ساختمانگر در سنندج

روز شنبه 8 مهرماه ،کامران ساختمانگر، فعال کارگری و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401، توسط دادگاه انقلاب رژیم در سنندج، به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

طبق گزارشات رسیده، کامران ساختمانگر ، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق رسانه‌های اجتماعی و مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی به 3 ماه حبس تعزیزی و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. مدت 3 ماه حبس تعزیزی وی با استناد به گواهی پزشکی قانونی موجود در پرونده قبلی ایشان، به جریمه نقدی بدل شده و وی مجموعاً به پرداخت مبلغ ۳۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.