کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت فعال کارگری مازیار سیدنژاد به حبس

مازیار سیدنژاد، فعال کارگری توسط دادگاه رژیم در تهران به ۳ سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور و سایر مجازات های تکمیلی محکوم شد.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۱۵ دادگاه رژیم در تهران صادر و به وی ابلاغ شده، مازیار سیدنژاد از بابت اتهام “عضویت دراحزاب مخالف رژیم ” به دو سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس و به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. گفتنی است با احتساب محکومیت قبلی ۳ ساله وی در اهواز، نامبرده به ۵ سال حبس تعریزی محکوم شده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-