کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت شکیلا منفرد به حبس

محکومیت شکیلا منفرد به حبس 4

روز چهارشنبه 2 اسفندماه، در پی رد درخواست تجدیدنظر “شکیلا منفرد”، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط دادگاه رژیم در تهران به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.

شکیلا منفرد ، توسط دادگاه رژیم در تهران به صورت غیابی به “پانزده ماه حبس تعزیری، دو سال تبعید به خارج از تهران و استان های مجاور، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروههای اجتماعی-سیاسی و دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند” محکوم شده است.