کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت شکیبا یزدانی به حبس

“شکیبا یزدانی”، شهروند اهل سبزوار، توسط دادگاه رژیم در این شهر، مجموعا به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

بر اساس حکمی که اواخر اسفندماه سال گذشته توسط شعبه اول دادگاه رژیم در سبزوار صادر شده است، شکیبا یزدانی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق بارگذاری مطالب خلاف واقع در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است. حکم مذکور در تاریخ پانزدهم فروردین ۱۴۰۳، توسط شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تایید شد.