کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت سه فعال کارگری به حبس

محکومیت سه فعال کارگری به حبس 3

محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو و مرتضی صیدی، از فعالین کارگری روز شنبه 2 تیرماه، توسط دادگاه رژیم در شهریار هرکدام به دو سال حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم،  محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو و مرتضی صیدی بابت اتهام تشکیل گروه با عنوان اتحادیه کارگری به قصد برهم زدن امنیت کشور، هرکدام به تحمل دو سال حبس محکوم شده اند. لازم به یادآوری است، این سه فعال کارگری به همراه شماری دیگر از فعالین کارگری در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شدند.