کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت سه فعال مدنی و دانشجویی به حبس و جزای نقدی

یاشار توحیدی، محمد ایران نژاد و سارا عسکری، شهروندان ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به مجموعا بیش از ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.

در صورت تایید این احکام در مرحله تجدیدنظر ۲ سال و ۹ ماه زندان برای آقایان توحیدی و ایران نژاد قابل اجرا خواهد بود. همچنین محکومیت خانم عسکری به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است. یاشار توحیدی و محمد ایران نژاد از بابت اتهاماتِ “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه‌های چپ مارکسیستی و تبلیغ علیه نظام” به ۳ سال و ۵ ماه حبس تعزیری و سارا عسکری به اتهام “نشر اکاذیب” به ۶ ماه حبس و پرداخت ۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.