کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت سه فعال مدنی به یک سال زندان

وز چهار شنبه 11آبان ماه، شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان رشت سه تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان را با اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال زندان تعزیری محکوم کرد.

در بخشی از رای صادر شده علیه این فعالان انوش عادلی، محمود صدیقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده با اشاره به بیانیه‌های کانون صنفی فرهنگیان گیلان در رابطه با مطالبه و اکسیناسیون، سرکوب تشنگان خوزستان و حمایت از معلمان زندانی آمده است: اقدامات ذکر شده به وضوح تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی و تشویق و تحریک مردم به اغتشاش می‌باشد. دادگاه رژیم نامبردگان را با اتهام های ساختگی هریک به یک سال زندان محکوم کرد.