کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

محکومیت سرکوب اتحادیه های کارگری در میانمار توسط کمیسیون تحقیقات

کمیسیون تحقیقات سازمان جهانی کار روز جمعه 21 مهرماه در مورد میانمار ،خواستار پایان دادن به سرکوب اتحادیه‌های کارگری و کار اجباری در این کشور،به‌ویژه موارد نقض حقوق کارگران توسط ارتش این کشور و دولت نظامی آن شد.

گزارش چهاردهمین نشست این کمیسیون با بیانیه‌ای شدیداللحن علیه میانمار پایان یافت.پیش از این کشتار و نسل‌کشی در این کشور که دامن کارگران را نیز گرفته بود،توسط دیوان بین المللی لاهه مورد بررسی قرار گرفته است.کمیسیون تحقیقات سازمان جهانی کار از شرکای اجتماعی در منطقه جنوب آسیا خواسته تا به دنبال بازگشت به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک درمورد بحران میانمار باشند و از دولت نظامی میانمار خواسته تا خشونت علیه کارگران و تشکل‌های کارگری این کشور را متوقف کنند.این کمیسیون با اعلام گزارش از دستگیری،زندان و شکنجه چندین فعال کارگری برجسته در میانمار طی دو سال گذشته،اعلام کرده است:تمام اشکال خشونت، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی علیه رهبران و اعضای اتحادیه کارگری را متوقف کنید.کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری با استقبال از این بیانیه،حق تشکیل اتحادیه و فعالیت صنفی را یکی از حقوق طبیعی کارگران و نهادهای مدنی در هر کشور عنوان و رفتار دولت میانمار را پس از صدور این بیانیه محکوم کرده است.