کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت ساسان چمن آرا به حبس

روز شنبه 19 اسفندماه، “ساسان چمن آرا”، هنرمند و فعال مدنی ساکن ایلام توسط دادگاه رژیم این شهر به سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد.

بر اساس این حکم وی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌ ها و رسانه‌ های معاند” به سه ماه حبس تعزیزی با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت بیست میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است. لازم به یادآوری است، پیشتر پرونده این شهروند با صدور کیفرخواست به شعبه قضایی مذکور ارسال شده بود.