کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت رضا رمضان‌زاده زندانی سیاسی سابق

حکم یک سال حبس رضا رمضان‌زاده، زندانی سیاسی سابق و از بازداشت شدگان قیام  سراسری، توسط دادگاه تجدیدنظر رژیم در استان تهران عینا تایید شد.

رضا رمضان‌زاده، بابت “نشر اکاذیب” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. لازم به ذکر است، نامبرده پیشتر نیز در اوایل آذر ماه ۹۸، در رابطه با قیام خونین آبان در تهران بازداشت و سپس به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی سیاسی اواخر اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ از زندان تهران بزرگ به صورت مشروط آزاد شده بود.