کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت رضا راسخی به حبس و مجازات تکمیلی

رضا راسخی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج، روز یکشنبه 26 فروردین ماه، توسط دادگاه رژیم در کرج به یک سال حبس و دو سال تبعید به بستان آباد محکوم شد.

بر اساس این حکم نامبرده از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به بستان آباد آذربایجان شرقی محکوم شده است. گفتنی است، میزان محکومیت وی در پی تسلیم به رای، به ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد.