کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت دو شهروند بهائی ساکن مشهد به حبس

روزپنجشنبه چهارمآبانماه ۱۴۰۲ “گلنوش نصیری” و “فریده مرادی”، به اتهام “بر هم زدن امنیت کشور” به سه سال حبس تعزیری و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

طبق گزارشات منتشر شده، درصورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر و براساس قانون مجازات اسلامی سه سال حبس برای این دو نفر قابل اجرا خواهد بود.جلسه دادگاه قبلی این دو نفر به دلیل عدم حضور آنها در اعتراض به نداشتن وکیل برگزار نشده بود. گفتنی است،”محمدهادی عرفانیان کاسب”، وکیل این دو شهروند بهایی گفته: “علی‌رغم اعلام وکالت سیستمی از خانم‌ها “فریده مرادی” و “گلنوش نصیری” در شعبه اول دادگاه انقلاب رژیم در مشهد،ریاست شعبه از پذیرش وکالت اینجانب خودداری نموده و علی‌رغم پیگیری تاکنون نتیجه ای نداشته است.