کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت دو دانشجوی دانشگاه علامه به منع موقت از تحصیل

روز چهارشنبه 28 تیرماه احکام محرومیت از تحصیل “زهرا یاس معینی و فاطمه حمیدی بهشتی” دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که پیشتر توسط کمیته انضباطی تعلیق شده بودند،به اجرا در آمد.

بر اساس ابلاغیه ای که این دو دانشجو  به همراه چهار دانشجوی دیگر از سوی کمیته انضباطی دانشجویان دریافت کرده اند،حکم منع موقت از تحصیل به مدت دو نیم سال که نیم سال اول آن اجرا و نیم سال دوم آن تعلیق شده بود به دلیل آنچه کمیته انظباطی “تکرار تخلف” عنوان کرده است،رفع تعلیق و اجرایی شده است.اجرای این حکم در حالی صورت گرفته است که هیچ گونه اطلاعی به این دانشجویان درخصوص علت اجرایی شدن حکم محرومیت تحصیلی در ترم پیش‌رو داده نشده است و کمیته انضباطی بدون احضار و جلسه تفهیم اتهام اقدام به محکومیت این دانشجویان کرده است‌.گفتنی است، در جریان اعتراضات سراسری اخیر، بسیاری از دانشجویان معترض در دانشگاه های مختلف کشور، با احکام انضباطی از قبیل منع از ادامه تحصیل، ممنوع الورود شدن به دانشگاه و محرومیت استفاده از امکانات رفاهی مواجه شده اند.