کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت حکم اعدام توماج صالحی توسط فرهنگیان کرمانشاه

انجمن فرهنگیان هرسین در استان کرمانشاه روز جمعه 7 اردیبهشت ماه، با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم غیرانسانی اعدام برای توماج صالحی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده: هنر با شکنجه، زندان و اعدام نمی‌میرد، چون خودِ هستی است. حکم اعدام توماج صالحی، همراهِ اعلان جنگ علیه مردم تحت عنوان «طرح نور» از نشانه های احتضار قدرتی است که رمز ماندگاری خویش را در خشونت و کشتن می‌داند. همچنین حکم اعدام توماج صالحی را در زمره قتل هنر و زندگی می‌دانیم و در همراهی با هستی و انسان آن را محکوم می‌کنیم. توماج صالحی، امتداد سقراط است.