کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت حمله به سلمان رشدی از سوی فعالان سیاسی و مدنی ایران

روز یکشنبه 30 مردادماه، بیش از ۲۰۰ اندیشمند و فعال سیاسی و مدنی در ایران با محکوم کردن حمله به سلمان رشدی، نویسنده کتاب «آیات شیطانی»، در بیانیه‌ای خواستار «زمین گذاشتن دشنه‌ها» و «به دست گرفتن قلم» شدند.

امضاکنندگان این بیانیه سوقصد به جان سلمان رشدی را «مغایر با وجدان عمومی جهان» خوانده و گفته‌اند ارعاب و ترور ممکن است در کوتاه مدت دهان‌ها را ببندد امّا بذر نفرت و خصومتی را می‌پروراند که به گفته آن‌ها، راه گفت‌وگو و تبادل فکر و اندیشه را مسدود می‌کند. هاشم‌ آقاجری، ابوالفضل قدیانی، فریده غیرت، علیرضا رجایی، فاطمه گوارایی و عبدالفتاح سلطانی از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. شایان ذکر است، سلمان رشدی روز ۲۱ مرداد پیش از آغاز سخنرانی خود در نیویورک با «ضربات متعدد» چاقو از ناحیه شکم و گردن مورد حمله قرار گرفت.

پست های مرتبط این دسته

تداوم تحصن‌ها و تجمع‌ها در دانشگاه‌های ایران

-

ادامه اعتصاب هزاران نفری کارگران ذوب آهن اصفهان

-

تداوم و گسترش اعتصاب کامیونداران

-

تجمع کارگران کارخانه شهدناب

-

اعتراض کارگران شهرداری نیکشهر

-

افشای فایل جانشین سازمان بسیج و نگرانی از خسته شدن نیروی سرکوب

-