کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت تشدید کنترل حجاب توسط کمیساریای عالی حقوق بشر

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز شنبه 8 اردیبهشت ماه،تشدید کنترل‌ها بر حجاب زنان در ایران را که عمدتا دختران ۱۵ تا ۱۷ ساله قربانی آن هستند،محکوم کرد.

سخنگوی این نهاد بین المللی در یک نشست خبری گفت:گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری‌ و آزار و اذیت گسترده زنان و دختران اغلب در سنین ۱۵ تا ۱۷ سال دریافت کرده‌اند.او گفت این دفتر گزارش‌هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه پلیس ایران به منظور اجرای قوانین سختگیرانه حجاب،با یونیفرم و لباس شخصی در سراسر کشور علیه زنان و دختران و مردان حامی آنها سرکوب خشونت‌آمیز انجام می‌دهد و تأکید کرد که در ماه‌های اخیر پلیس به طور فزاینده‌ای این قوانین را اجرا کرده است.وی همچنین توضیح داد که گزارش‌هایی وجود دارد از بسته شدن اجباری صدها واحد تجاری زیرا مدیران این واحدها قوانین مربوط حجاب اجباری را اجرا نمی‌کنند.گزارش‌های دیگری نیز درباره استفاده حکومت از دوربین‌های نظارتی برای شناسایی رانندگانی که از قانون قانون حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند،در دست است.