کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت ایوب غیبی پور به یازده سال حبس

ایوب غیبی پور حاجیور، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در پی نقض حکم در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، توسط دادگاه رژیم در اهواز از بابت اتهاماتی همچون محاربه به یازده سال حبس و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.

وکیل مدافع ایوب  غیبی پور، با انتشار مطلبی اعلام کرد: نامبرده، توسط دادگاه رژیم در اهواز از بابت اتهام محاربه به ده سال حبس نفی بلد (تبعید) به زندان کرمان و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد. این رای قابلیت فرجام خواهی دارد.