کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت افشین نذیری به حبس و منع خروج از کشور

روز شنبه 28 بهمن ماه، “افشین نذیری”، شهروند ساکن تهران، توسط دادگاه رژیم در پردیس به چهار سال و ۹ ماه حبس و منع خروج از کشور محکوم شد.

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “افشین نذیری” از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه رژیم” به هشت ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “توهین به خامنه ای” به شانزده ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور” به سی و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. گفتنی است، مجموع این احکام چهار سال و ۹ ماه حبس تعزیری است که مجازات اشد قابل اجرا است.