کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

محکومیت اسماعیل نریمان پور به پنج سال حبس

اسماعیل نریمان‌‌پور، روز شنبه 19 خرداد ماه، توسط شعبه دوم دادگاه رژیم در اهواز به پنج سال حبس محکوم شد.

این حکم نامبرده، بابت اتهام انتسابی “اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان‌های مسیحی اسرائیلی” توسط دادگاه رژیم صادر شده است. لازم به یادآوری است، اسماعیل نریمان‌‌پور در دی ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت و در نهایت اردیبهشت ماه سال جاری به صورت موقت از زندان شیبان اهواز آزاد شده بود.